2010-07-02    

Niisiis - kas sa tahad, et elu saaks hoo sisse?
Hakka otsekohe ette kujutama seda sellisena, nagu sa seda näha tahad - ja liigu selle poole. Kontrolli iga mõtet, sõna ja tegu, mis ei ole sellega kooskõlas. Nendest liigu eemale.
Kui sul on mõte, mis ei lähe kokku sinu kõrgema nägemusega, muuda see uueks mõtteks. Otsekohe. Kui sa ütled midagi, mis ei ole kooskõlas sinu üllaima ideega, jäta meelde, et sa enam midagi niiskugust ei ütleks. Kui sa teed midagi, mis ei ole kooskõlas sinu parimate kavatsustega, otsusta, et tegid seda viimast korda. Ja kui saad, heasta oma tegu selle ees, keda see riivas.
/ N. D. Walsch /

2010-06-16    

Ära tunne end hüljatuna. Mina olen alati sinuga. Kuula Mind oma hinge tões. Kuula Mind oma südame tunnetes. Kuula Mind oma mõtete vaikuses.
Ma ei jäta sind maha, ma ei saa sind maha jätta, sest sa oled Minu looming .. Minu eesmärk ja Minu .. Isedus.
Sestap hüüa Mind igal pool ja igal ajal, kui sa oled lahutatud rahust, mis olen Mina.
Ma olen kohal.
Tõega.
Ja valgusega.
Ja armastusega.
/ N. D. Walsch /

2010-05-26    

Suhete eesmärk on näidata meile erinevaid suhtlemise mudeleid ja seda selleks, et saaksime neid üha uuesti läbi töötada ja vajadusel parandada. Viimane toimub aga eelkõige läbi enesevaatluse, eneseõppimise ja enesejuhtimise, mitte kaaslase parendamise kaudu.

Suhte kvaliteet sõltub aga paljuski sellest kuidas me suhtume suhetes esinevate mudelite läbi töötamisse. Kas võtame seda kui rasket tööd või avastamisrõõmu pakkuvat mängu?

Me tõmbame ligi inimesi, kes on meie väära tegutsemise peeglid. See, mida me teiste juures kõige vähem sallime, on sageli varjatud osa meist endast. Seega emotsionaalseid mudeleid endale igapäev kinnitades, tõmbame me endale ligi ka vastavat suhet ja olukordi.

Üks keerulisemaid asju suhtes on loobumine vajadusest juhtida teisi, sest me saame juhtida ja kontrollida ainult oma käitumist, mitte kellegi teise oma.

Mida kramplikumalt me oma suhtest kinni hoiame, seda suuremat survet me sellele avaldame. Mida enam me püüame kaaslast muuta, seda enam ta meist kaugeneb. Kui me aga arendame ennast, teame oma väärtust, tunnetame end täiuslikuna ja ei toetu teistele, alles siis oleme suutelised tõeliselt heaks suhteks.
/ www.seeder.ee /

2010-03-02    

Kujutluspildid on need, mis loovad meie elu.

Kui soovid hakata kujutluspiltide jõudu kasutama, siis vali endale üks valdkond, kus sa ei ole hoolimata pingutustest muudatusi esile kutsuda suutnud -
ja küsi endalt: “Mida ma tegelikult näen?”
/ www.suurimsaladus.ee /

2010-01-21    

Ära keskendu sellele, kuidas oma eesmärke saavutada vaid sellele, mida sa tahad saavutada. Pane oma eesmärgid kirja (et jääks paremini meelde) ja siis asu tegelema oma igapäevaste asjadega.
Pea meeles - meid ümbritsev keskkond on nii muutlik, et kui sa keskenduksid sellele, kuidas üht või teist eesmärki saavutada, siis ei jääks su mõtetes enam mitte millelegi muule ruumi. Sa peaksid koguaeg jälgima ümbrust, ennast kohandama, mõtlema, muutma oma tegevust, ümber mõtlema, uuesti kohandama, uuesti ümber mõtlema jne..
Seevastu eesmärgid, mida sa saavutada tahad, ei muutu ka keskkonna muutudes. Kui sa keskendud oma eesmärkidele, valitseb su mõtetes rahu ning tasakaal ja see jätab sulle piisavalt aega enese ja maailma jälgimiseks, ja uute ideede kogumiseks.
Mõne aja pärast tee oma nimekiri lahti ning sa saad üllatusega tõdeda, et paljud kirjapandud eesmärgid ja soovid on märkamatult täitunud ning sa võid need oma nimekirjast maha tõmmata. Kuna sul on aga olnud piisavalt aega üha uusi huvitavaid plaane teha, siis pole muret et nimekiri tühjaks jääb! :)

2010-01-14    

 • Your rate of breathing and your state of mind are inseparable.
 • The slower your rate of breathing, the more control you have over your mind.
 • The mind follows the breath, and the body follows the mind.

/ Shakti Parwha Kaur Kalsa /

2010-01-01    

Otsige ebaharilikke tegevusi.
Tehke tarku hullumeelsusi.
Pange Maailm imestama.
Kinnitage optimismi konkreetsete sammudega.
Õppige mängima ja mängige eluga!
Kui teid segavad hirmud, õppige armastama.
See on parim vahend hirmu vastu.
/ A. Nekrassov /

2009-12-16    

If you listen to your own intuition, it is easy to tune in enough to receive answers to your own questions. This is what you should do: ask and then wait until the answers come through. They always do. Could be during meditation, could be while you are walking, driving, or sleeping. They come sooner or later. The answers are there if you pay attention.
Your most important job is to stay present. Answers will come if you stay tuned and listen. Healing will happen as you release your resistance to change. Gifts will appear as you align with your soul. The energy will teach you. The experience will awaken you. Enjoy your unfoldment.
/ www.kundaliniyoga.org /

2009-12-07    

 • Mis sulle sinu elus kõige rohkem huvi pakub?
 • Mida sa võimaluse korral muudaksid maailmas?
 • Mida sa soovid kindlasti saavutada?
 • Millega sa tegeleksid siis, kui sa teaksid 100%, et see sul õnnestub?
 • Millega sa tegeleksid siis, kui selleks ei oleks rahalisi piiranguid?
 • Millega sa hetkel oma aega kõige meelepärasemalt sisustad?
 • Missugused on need tegevused, mis sind kõige enam inspireerivad?
 • Mis on olnud sinu suurimad saavutused ja kordaminekud sinu senises elus?
 • Kui sul oleks võimalus soovida üht asja, siis mis see oleks?
 • Kui sul oleks võimalus valida, siis kelle elu sa sooviksid elada?
 • Missugused suured ideed sind tõesti erutavad? Ning miks?
 • Missuguste inimestega sa sooviksid oma elus läbi käia?
 • Kas sa oled valmis oma elu eest võtma vastutuse?

/ www.sisekosmos.ee /

2009-11-08    

Vaja on hüpet, kuna üleminek kõrgemale arenguspiraalile toimub positiivse energia kadudega. Selleks tuleb ületada laiskus, depressioon ja apaatia. Kui te selle ületate, siis tunnete kergust ja edenete kiiremini. Energia hakkab kasvama, kuna annate seda Maale ja ühiskonnale.
Eelnevast toon esile sõna “huvi”. Huvi, uudishimu, imestus - kõik need vibratsioonid annavad hämmastava Elurõõmu. Need on võtmed loomingu sfääri. Need sõnad, need seisundid sünnitavad uut.
/ A. Nekrassov /