2006-12-19    

prejudice - eelarvamus
ponder - kaaluma, mõtisklema, juurdlema
entrench - juurduma, sisse kaevuma, sisse tungima
contribute - kaasa aitama, panust andma
derail - rööpailt maha jooksma


Write a comment