2006-12-20    Kuidas juhtida oma ülemust

Vaata, kas sa mõistad oma ülemust ja tema tausta, sealhulgas:
- Eesmärke ja sihte
- Pingeid
- Tugevusi, nõrkusi, nõrku külgi
- Eelistatavat tööstiili

Hinda ennast ja oma vajadusi, sealhulgas:
- Tugevusi ja nõrkusi
- Isiklikku suhtlemis- ja asjaajamisstiili
- Nn autoriteedi-kompleksi

Hea suhte eeldused:
- Mõlema vajaduste ja stiiliga arvestatakse
- Mõlema ootused on selged
- Ülemus on informeeritud
- Vastastikune usaldusväärsus ja ausus
/ J. Gabarro & J. Kotler /


Write a comment