2007-06-07    

Kui programmeerijal on käsi kipsis, siis ajahinnangu küsimise juures tuleb täpsustada ka, kas see on antud ühe või kahe käega töötamise puhul! ;)


Write a comment