2010-11-24    

Kui vaimsele teele asunud inimene tahab saavutada mitte kujuteldavat, vaid tõelist edu, siis peab edaspidise elu iga minut, iga argipäevane toimetus, iga üleskerkinud mõte, iga soov ja mõistuspärane maine tahteimpulss alluma nõutava eluhoiaku kujundavale mõjule.
Kes iganes tahab koguda vilja, mis kasvab õpetuse aias, see peab muutma kogu oma elu lakkamatuks harjutamiseks.
/ Bo Yin Ra/